Spis właścicieli ziemskich (woj.stanisławowskiego)

 1. Abrahamowicz Dawid - Tyszkowce
 2. Abrahamowicz Wiktor - Targowica
 3. Agopsowicz Kajetan - Buczaczki
 4. Agopsowicz Kajetan - Dąbrowa
 5. Agopsowicz Kajetan - Trofanówka
 6. Agopsowicz Kajetan - Wiśniówka
 7. Agopsowicz Kazimierz - Tułuków
 8. Agopsowicz Mieczysław - Balińce
 9. Agopsowicz Mieczysław - Kułaczkowce
 10. Antoni ewicz Marian - Stawik
 11. Antoniewicz Mieczysław - Zagórze
 12. Antoniewicz Piotr - Grzegorzówka
 13. Ascheim Leon - Probabin
 14. Aywas Ludwik - Krzywotuły Stare
 15. Aywas Ludwika - Ilostów
 16. Aywas Mikołaj - Stecowa
 17. Bachman Jan - Kutce
 18. Balicka Stefania - Worona
 19. Balicki Roman - Kamionka Wielka
 20. Bańkowski Leszek - Borszczów
 21. Baran Bernard - Czortowiec
 22. Baran Hilel i Samuel - Rakowicc
 23. Baran Natan - Scmenówka
 24. Barańska Gizela - Bratkowce
 25. Barańska Gizela - Łukawica Niżna
 26. Barański Eustachy - Łukawica Niżna
 27. Barański Tadeusz - Łukawica Wyżną
 28. Barański Włodzimierz - Rozhurcze
 29. Barański Włodzimierz - Siemiginów
 30. Barański Włodzimierz - Żulin
 31. Barth Józef - Wysocko Niżnc
 32. Baworowscy hr. Michał i Jerzy - Jasienów Górny
 33. Baworowski hr. Michał - Żabie
 34. Beirisch L. - Wyspa
 35. Bergman Ch. - Bałahorówka
 36. Bergmann Mojżesz - Dolina
 37. Białyj Iwan - Ilorodnica
 38. Bielska hr. Eleonora - Jezierzany
 39. Bielska hr. Eleonora - Junaszków
 40. Bielska hr. Eleonora - Kuropatniki
 41. Bielska hr. Eleonora - Leonówka
 42. Bielski hr. Juliusz - Roszniów
 43. Biesiadecki Alfred - Rudniki
 44. Biesi adecki Franciszek - Firlejów
 45. Biesiadecka Aniela - Danilcze
 46. Biesiadecka Aniela - Żołczów
 47. Biesiadecki Franciszek - Kleszczówna
 48. Biesiadecki Franciszek - Ruda
 49. Bilińska Maria - Demenka Leśna
 50. Birnbaum Hen. - Dąbrowa
 51. Blau - Majdan Średni
 52. Bocheńska Maria - Uhełna
 53. Bocheński Franciszek - Łotatniki
 54. Bodnar Mojżesz - Majdan Górny
 55. Bodnaruk Sem. - Stryjki
 56. Bogdanowicz Aniela - Pużniki
 57. Bogdanowicz Zenobia - Chocin
 58. Bohdanowicz Stefan - Dżurów
 59. Bohosiewicz Jan - Hańcza rów
 60. Bohosiewicz Jan - Kóz i na
 61. Bohosiewicz Romuald - Harasymów
 62. Bohusiewicz Jan - Czortowiec
 63. Borkowski Jakub - Wysocko Niżne
 64. Borowski Skarbek Ludwik - Wyżłów
 65. Borzemski Wit. - Sarnki Górne
 66. Brettler Joachim - Hawrylak
 67. Brettler M. - Leśniczówka
 68. Brettler Zygmunt - Netrebówka
 69. Brochosiewicz Erwin i Helena - Podhajczyki
 70. Brodman Szymon - Dzieduszyce Małe
 71. Broeder Jon. - Rudniki
 72. Bromiske Julia - Trościaniec
 73. Brubacher Gustaw - Zamulińce
 74. Brunicki bar. Iwo - Bereżnica
 75. Brunicki bar. Iwo - Słobódka
 76. Brunicki bar. Józef - Bereżnica
 77. Brunicki bar. Julian - Podhorce
 78. Brunicki bar. Julian - Strzałków
 79. Brunicki bar. Julian - Uhełna
 80. Brunicki bar. Julian - Wierczany
 81. Brykczyńska Olga - Zagwoźdź
 82. Bryliński Jerzy - Stryhańce
 83. Budzyński Eustachy - Miedzyhorce
 84. Burstin Sam. - Sapahów
 85. Burzyński Tadeusz - Rybno
 86. Burzyński Tadeusz - Uhrynów Górny
 87. Cheuł Maria - Mikulińce
 88. Christen Paweł - Chlebiczyn Leśny
 89. Chrzanowska Maria - Mełna
 90. Cieński Jan ksiądz - Okno
 91. Cieński Józef - Czahrów
 92. Cieński Mikołaj - Kurów
 93. Cieński Stanisław - Bukowna
 94. Cywiński Rafał - Delejów
 95. Cywiński Rafał - Turnirz
 96. Czajkowski Józef - Hańkowce
 97. Czajkowski Wincenty - Żyrawa
 98. Czajkowski Zdzisław - Zadubrowce
 99. Czarko wski Konstanty - Niegowce
 100. Czartery ski ks. Ludwik - Załuże
 101. Czartoryscy ks. Kazimierz i Helena - Bujanów
 102. Czartoryska ks. Helena - Dubrawka
 103. Czartoryska ks. Helena - Kotoryny
 104. Czartoryska ks. Helena - Las Bujanów
 105. Czartoryska ks. Helena - Las Kotoryny
 106. Czartoryska ks. Helena - Las Żurawno
 107. Czartoryska ks. Helena - Monasterzec
 108. Czartoryska ks. Helena - Włodzimirce
 109. Czartoryska ks. Helena - Żurawno
 110. Czermiński Fel. - Lipica Górna
 111. Dawidowicz Kajetan i Krzysztof - Kranostawce
 112. Delpiner Bernard - Matyjowce
 113. Dembowski Felicjan - Dołhe
 114. Dębiński Tadeusz - Żurów
 115. Diamandstein Izaak - Podwerbce
 116. Diamantstein Izaak - Studzianka
 117. Diamantstein Moses - Hurmie
 118. Diamantstein Moses - Kłodnica
 119. Diamantstein Moses - Koniuchów
 120. Dienstag Juda - Sokoliki
 121. Dobek Zdzisław - Trójca
 122. Domański Adolf - Rohynia
 123. Domaszewski Adam - Seredne
 124. Dworzanin Maria - Isaków
 125. Dzieduszycka hr. Aleksandra - Izydorówka
 126. Dzieduszycka hr. Aleksandra - Sulatycze
 127. Dzieduszycka hr. Maria - Martynów Nowy
 128. Dzieduszycka hr. Maria - Pałachicze
 129. Dzieduszycka hr. Zofia - Stańkowa
 130. Dzieduszycki hr. Aleksander - Lachowice Podróżne
 131. Dzieduszycki hr. Klemens - Martynów Stary
 132. Dzieduszycki hr. Stanisław - Dzieduszyce Wielkie
 133. Dzieduszycki hr. Stanisław - Lany Sokołowskie
 134. Dzieduszycki hr. Stanisław - Sokołów
 135. Dzieduszycki hr. Władysław - Hanuszowce
 136. Dzieduszycki hr. Władysław - Jezupo!
 137. Dzieduszycki hr. Władysław - Pobereże
 138. Dzieduszycki hr. Władysław - Sielec
 139. Eckerling Juda Efroim - Czernclica
 140. Eder Władysław - Mysłów
 141. Ehrenbrod L. - Bukaczowce
 142. Eiferman Izrael - Liski
 143. Eisenstein Markus - Strupków
 144. Ekstein J. - Kawsko
 145. Engelmajerowie - Łomna
 146. Epstein - Majdan Średni
 147. Feigert Dawid - Tomnatyk
 148. Feigert Karol - Dołha
 149. Feigert Karol - Pohary
 150. Feiler Nachman - Jabłonka Niżna
 151. Feiler Sal. - Tureczki Niżne
 152. Feintuch Sam. - Czachów
 153. Feuerstein Jakub - Buda Krechowiccka
 154. Feuestein Jakub - Krechowce
 155. Firlej Stefan - Żydaczów
 156. Fiszher Zygmunt - Kuropatniki
 157. Frank Lipa - Olchowiec
 158. Fried Emil - Michałówka
 159. Gaja Met. - Horodnica
 160. Garapich Władysław - Tyśmieniczany
 161. Gartenberg Ignacy - Urycz
 162. Gartenberg Mojżesz i Lejzor - Chromohorb
 163. Gartenberg Mojżesz i Lejzor - Dołhołuka
 164. Gartenberg Mojżesz i Lejzor - Lubieńce
 165. Gartenberg Mojżesz i Lejzor - Pobuk
 166. Gartenberg Mojżesz i Lejzor - Stynowa Niżna
 167. Gartenberg Mojżesz i Lejzor - Stynowa Wyżna
 168. Gartenberg Mojżesz i Lejzor - Synowódzko Niżnc
 169. Gartenberg Mojżesz i Lejzor - Synowódzko Wyżne
 170. Gartenberg Mojżesz i Lejzor - Truchanów
 171. Geller Izaak - Temerowce
 172. Glanzberg Berl - Chomłakówka
 173. Gleicher Abraham - Tureczki Wyżne
 174. Godlewski Stefan - Jawora
 175. Goetz Leopold - Kołokolin
 176. Gogojewicz Stanisław - Podłuże
 177. Gold L. - Babianka
 178. Goldenberg F. - Strzylcze
 179. Goldhamer dr Artur - Hołobutów
 180. Goldhammer Artur - Zawadów
 181. Goldreich Wilhelm - Żupanie
 182. Golińska - Czeremchów
 183. Gołdszlag Helena - Kołokolin
 184. Gołuchowski hr Karol - Hnizdyczów
 185. Gołuchowski hr Karol - Łowczyce
 186. Gorayska Maria - Tenetniki
 187. Gosiewski Tadeusz - Bereźnica Królewsksa
 188. Grabska Maria - Żurów
 189. Graff Stanisław - Iwanikówka
 190. Grodzicki Władysław - Kończaki
 191. Groedel bar. bracia - Jelenkowate
 192. Groedel bar. bracia - Korostów
 193. Groedel bar. bracia - Kóz i owa
 194. Groedel bar. bracia - Libochora
 195. Groedel bar. bracia - Ławoczne
 196. Groedel bar. bracia - Oporzec
 197. Groedel bar. bracia - Pławię
 198. Groedel bar. bracia - Pohar
 199. Groedel bar. bracia - Różanka Niżna
 200. Groedel bar. bracia - Różanka Wyżna
 201. Groedel bar. bracia - Skole
 202. Groedel bar. bracia - Sławsko
 203. Groedel bar. bracia - Tuchol ka
 204. Groedel bar. Herman - Kruszelnica Szlachecka
 205. Groedel bar. Herman - Korczyn Rustykalny
 206. Groedel bar. Herman - Kruszelnica Rustykalna
 207. Groedel bar. bracia - Stare Dębina
 208. Groedel bar. bracia - Grabowiec Skolski
 209. Groedel bar. bracia - Hołowiecko
 210. Groedel bar. bracia - Hrebenów
 211. Groedel bar. bracia - Hutar
 212. Groedel bar. bracia - Orawa
 213. Groedel bar. bracia - Orawczyk
 214. Groedel bar. bracia - Tarnawka
 215. Groedel bar. bracia - Tuchla
 216. Groedel bar. Herman - Korczyn Szlachecki
 217. Groedel bar. bracia - Tysowiec
 218. Grosnos bracia - Podszumlańce
 219. Gross Aron - Lubkowce
 220. Grossman Hersz - Szandrowiec
 221. Gruenfeld Salomon - Hwozd
 222. Guno Alojzy - Piadyki
 223. Gużkowska bar. Maria - Olejowa-Korniów
 224. Halpern Adolf - Cieżów
 225. Halpern K. - Buda Radczańska
 226. Halpern Karol - Kamienna
 227. Halpern Karol - Zofiówka
 228. Harsdorf v.Enderndorf bar. Kazimierz - Świstelniki
 229. Heinrich Kazimierz - Hołyń
 230. Heydel bar. Stanisław - Siechów
 231. Hirt Mos. i Ska - Żupa nie
 232. Hochtaubel Mich. - Hołyń
 233. Hołowacki Stefan - Wyspa
 234. Hołyński Franciszek - Gra bo wiec
 235. Horodyńska Antonina - Przybyłów
 236. Horodyński Bogdan - Piadyki
 237. Horodyński Zbigniew - Michałków
 238. Horodyska Anna - Komarów
 239. Hoszowska Zo fia - Żołczów
 240. Ilalpern Karol - Wołczyniec
 241. Iwanczuk Honoryna - Świstelniki
 242. Jabłonowska ks. Jadwiga - Ludwikówka
 243. Jabłonowski ks. Stanisław - Ludwikówka
 244. Jaegermann Antoni - Monaster
 245. Jaegermann Franciszek - Luka
 246. Jakubowicz Andrzej - Bortniki
 247. Jakubowicz Grzegorz - Zabłotów
 248. Jakubowicz Jul. - Jezierzany
 249. Jaroszyńscy Marian i Teresa - Błudniki
 250. Jaroszyńska Teresa - Siedliska
 251. Jasieńska Wanda - Pererów
 252. Jasińska Helena - Wierzbowce
 253. Jasińska Wanda - Zahajpol
 254. Jeż Anna - Hawryłówka
 255. Jęłowicki Włodzimierz - Choci mierz
 256. Jęłowicki Włodzimierz - Żabokruki
 257. Kabała Cecylia - Siemakowce
 258. Kalandryn Baz. - Broczków
 259. Kanarek Eliasz - Załanów
 260. Kanarek Henryk - Boberka
 261. Kapri J. - Kutyska
 262. Kasparek Jadwiga - Kunisowce
 263. Kass Lejzer - Borszczów
 264. Keplicz Stefan - Sarnki Górne
 265. Kielawa Jul. - Derżów
 266. Kieski Jan - Wierbiąż Niżny
 267. Kieski Jan - Wierbiaż Wyżny
 268. Kintzi Fr. - Melanów
 269. Kirchmayer Stefan - Zawadka
 270. Kluger A. - Zwierzyniec
 271. Knihinicki Włodzimierz - Studzieniec
 272. Knippel Joachim - Brzezina
 273. Koczeruk Mikołaj - Hwozd
 274. Koenig Maj er - Młyńce
 275. Komar Edmund - Uście
 276. Komar Edmund - Uście nad Prutem
 277. Komarnicki Michał - Podwachowice
 278. Komorniccy Helena i Bronisław - Turady
 279. Komornicka Helena - Iwanowce
 280. Komornicki Wojciech - Bukowna
 281. Komorowski Władysław - Gwoździec Stary
 282. Korn Chaim - Pitrycz
 283. Korn Mordka - Oleszków
 284. Kornbl uch Bernard - Targowica
 285. Kowalewski Tadeusz - Wando li na
 286. Kózicki Edward - Dorohów
 287. Kózicki Edward - Kurypów
 288. Krasicki hr. August - Holendry
 289. Krasicki hr. August - Stratyn Wieś
 290. Krzeczunowicz Aleksander - Kozara
 291. Krzeczunowicz Aleksander - Sarnki Dolne
 292. Krzeczunowicz Aleksander - Sarnki Średnie
 293. Krzeczunowicz Karol - Słobódka Bołszowiccka
 294. Krzeczunowicz Kornel - Bołszowce
 295. Krzeczunowicz Kornel - Herburtów
 296. Krzeczunowicz Kornel - Kunaszów
 297. Krzeczunowicz Zofia - Bouszów
 298. Krzeczunowicz Zofia - Izabeli n
 299. Krzeczunowicz Zofia - Kornel in
 300. Krzysztofowicz H. i W. - Załucze nad Czeremoszem
 301. Krzysztofowicz Maria - Strzylcze
 302. Krzysztofowicz Marian - Głuszków
 303. Krzysztofowicz Marian - Jasienów Polny
 304. Krzysztofowicz Mikołaj - Drahasymów
 305. Krzysztofowicz Mikołaj - Kniaże
 306. Krzysztofowicz Mikołaj - Załucze nad Czeremoszem
 307. Krzyżanowska Emilia - Chmielowa
 308. Kułakowski Adam - Wołosów
 309. Kunz Franciszek - Załucze nad Prutem
 310. Kunzowa Paulina - Cieniawa
 311. Kuz Wilhelm i synowie - Wołcze
 312. Lanckoroński hr. Karol - Brzezina
 313. Lanckoroński hr. Karol - Krupsko
 314. Lanckoroński hr. Karol - Mai echo w
 315. Lanckoroński hr. Karol - Rozdół
 316. Landau Henryk - Bukaczowce
 317. Landau Henryk - Koniuszki
 318. Landau Henryk - Żabie
 319. Lewicki Aleksander - Łysieć Stary
 320. Lewicki Aleksander - Zagwoźdź
 321. Lewicki Kazimierz - Pacyków
 322. Lieberman Filip - Knihinin
 323. Liebig bar. Jan i Ska - Bahnowate
 324. Liebig bar. Jan i Ska - Bitków
 325. Liebig bar. Jan i Ska - Borynia
 326. Liebig bar. Jan i Ska - Butelka Niżna
 327. Liebig bar. Jan i Ska - Butelka Wyżną
 328. Liebig bar. Jan i Ska - Butla
 329. Liebig bar. Jan i Ska - Hnyła
 330. Liebig bar. Jan i Ska - Husne Niżne
 331. Liebig bar. Jan i Ska - Husne Wyżnę
 332. Liebig bar. Jan i Ska - Huta
 333. Liebig bar. Jan i Ska - Unik
 334. Liebig bar. Jan i Ska - Jabłonka
 335. Liebig bar. Jan i Ska - Jabłonów
 336. Liebig bar. Jan i Ska - Jaworów
 337. Liebig bar. Jan i Ska - Kondratów
 338. Liebig bar. Jan i Ska - Kosmacz
 339. Liebig bar. Jan i Ska - Krasne
 340. Liebig bar. Jan i Ska - Krywe
 341. Liebig bar. Jan i Ska - Krywka
 342. Liebig bar. Jan i Ska - Libuchora
 343. Liebig bar. Jan i Ska - Maniawa
 344. Liebig bar. Jan i Ska - Merewki
 345. Liebig bar. Jan i Ska - Mołdawsko
 346. Liebig bar. Jan i Ska - Myta
 347. Liebig bar. Jan i Ska - Pohar
 348. Liebig bar. Jan i Ska - Radycz
 349. Liebig bar. Jan i Ska - Rosochacz
 350. Liebig bar. Jan i Ska - Rosulna
 351. Liebig bar. Jan i Ska - Ryków
 352. Liebig bar. Jan i Ska - Sołotwina
 353. Liebig bar. Jan i Ska - Suchy Potok
 354. Liebig bar. Jan i Ska - Wysocko Niżne
 355. Liebig bar. Jan i Ska - Zadzielsko
 356. Liebig bar. Jan i Ska - Zawadka
 357. Liebig bar. Jan i Ska - Żubrzyca
 358. Lieblich Schulim - Żywaczów
 359. Lubomirska ks. Eleonora - Chomiakówka
 360. Lubomirska ks. Eleonora - Olszanica
 361. Lubomirska ks. Eleonora - Pszeniczki
 362. Lubomirska ks. Teresa - Międzyrzecze
 363. Lubomirska ks. Teresa - Żydaczów
 364. Lubomirski ks. Kazimierz - Cucułowce
 365. Lubomirski ks. Kazimierz - Dobrzany
 366. Lubomirski ks. Kazimierz - Horodenka
 367. Lubomirski ks. Kazimierz - Kawsko
 368. Lubomirski ks. Kazimierz - Lisiatycze
 369. Lubomirski ks. Kazimierz - Pczany
 370. Lubomirski ks. Kazimierz - Pokrowce
 371. Lubomirski ks. Kazimierz - Potocz yska
 372. Lubomirski ks. Kazimierz - Pukienicze
 373. Lubomirski ks. Kazimierz - Raszków
 374. Lubomirski ks. Kazimierz - Tejsarów
 375. Lubomirski ks. Kazimierz - Uhersko
 376. Lubomirski ks. Kazimierz - Wolica
 377. Lubomirski ks. Kazimierz - Wownia
 378. Lubomłrski ks. Kazimierz - Dobrowlany
 379. Łabańciów Józef - Józefówka
 380. Ładomirski Zdzisław - Markowce
 381. Łaszcz dr Jerzy - Krzyworównia
 382. Łatyszewski Józef - Zabereże
 383. Łęczuk M. - Bratyszów
 384. Łoboś Longin - Holeszów
 385. Łoś hr. Maria - Karolówka
 386. Łubkowska Julia - Grabież
 387. Łubkowski Julian - Wolica Hnizdyczowska
 388. Łucki Stanisław - Wola Dołhołucka
 389. Łysakowski dr Leopold - Kobylec
 390. Maiiszow Stefan - Oleszów
 391. Manchaim Ch. - Teodorówka
 392. Maniewski Roman - Krymidów
 393. Manugiewicz Sam. - Kamionka Mała
 394. Margulics Mendel - Czerniejów
 395. Margulies Mendel - Chomiaków
 396. Margulies Mendel - Chryplin
 397. Marmorosch Salomon - Soroki
 398. Matkowski J. - Mołotków
 399. Meizels dr Julian - Czerniów
 400. Mencel Paweł - Medynia
 401. Mencel Stanisław - Pawełcze
 402. Meth Ignacy - Monasterzec
 403. Micoch Augustyn - Piadyki
 404. Mierzyński Henryk - Dubowica
 405. Milewski dr Tadeusz - Pruchniszcze
 406. Milińscy Maria i Franciszek - Cześniki
 407. Milińska Maria - Wołcniów
 408. Miliński Franciszek - Malony Mostek
 409. Minasiewicz Antoni - Piotrów
 410. Mironowicz Barbara - Obelnica
 411. Mołdawczuk Michajło - Polanica
 412. Monheim Maurycy - Krzywotuły Nowe
 413. Morawska Zofia - Jeziorko
 414. Myczkowski Adam - Chorostków Polski
 415. Neutuch Berl - Szumiacz
 416. Niedźwiecki Walerian - Krymidów
 417. Obmiński Konstanty - Korczówka
 418. Ohanowicz Walerian - Debesławce
 419. Ohlbaum J. - Broszniów
 420. Onuczak Iwan - Mikuliczyn
 421. Onyszkiewicz Felicja - Danilcze
 422. Onyszkiewicz Felicja - Żołczów
 423. Onyszkiewicz W. - Nieżuchów
 424. Oryszkiewicz Jan - Grabowiec Stryjski
 425. Osadca Jak. - Derenek
 426. Osadca Maria - Zielona
 427. Ostrowski Włodzimierz - Kopańczyce
 428. Paczkowski Józef - Bratyszów
 429. Parecki Franciszek - Lipica Górna
 430. Parfanowicz Włodzimierz - Mikuliczyn
 431. Passa kas Kajetan - Kolanki
 432. Pawlikiewicz Włodzimierz - Demenka Poddniestrzańska
 433. Pawski Wiktor - Gwoździec Stary
 434. Peck Henryk - Moszkowce
 435. Petrowicz Teresa - Czernelica
 436. Pickholz Leib - Achrypczyzna
 437. Pić Józef i Kazimierz -
 438. Pielecki Józef - Trościaniec
 439. Pikulski J. - Niemszyn
 440. Pielecki Józef - Ilińce
 441. Piniński hr. - Rozłucz
 442. Pinter Markuś - Wołcze
 443. Pinterhoffer Jan i Stanisław - Winograd
 444. Pirlich Otto - Obłażnica
 445. Pistyner Izaak - Podhorodce
 446. Pistyner S. - Sopot
 447. Piwnicer I. - Urycz
 448. Płaszczyca J. - Dąbki
 449. Podleski Franciszek - Żel i bory
 450. Polański Tadeusz - Pużniki
 451. Polański Władysław - Rudniki
 452. Potocka hr. Helena - Popielniki
 453. Potocki hr. Artur - Kłubowce
 454. Potocki hr. Artur - Podpieczary
 455. Potocki hr. Dominik - Ludwikówka
 456. Potok Izaak - Boberka
 457. Potuliccy hr. Maria i Stanisław - Ostrynia
 458. Prek Henryk - Dąbrowa
 459. Prek Henryk - Luka
 460. Prek Henryk - Siwka Wojniłowska
 461. Prokocimer Józef - Obertyn
 462. Przybyłowska Stanisława - Krzyworównia
 463. Przybysławski Kazimierz - Uniż
 464. Puzyna ks. Leon - Dereniany
 465. Puzyna ks. Leon - Gwoździec Miasto
 466. Puzyna ks. Leon - Ostapkowce
 467. Puzyna ks. Róża - Czarnołoźce
 468. Puzyna ks. Tadeusz - Chwaliboga
 469. Pyłypczak Mar. - Rosochacz
 470. Pyłypczak Tańka - Rosochacz
 471. Pyżanowski Wit. - Konkolniki
 472. Ramułt Jerzy - Stańków
 473. Ramułt Jerzy - Stryhańce
 474. Ramułt Maria - Falisz
 475. Rand H. - Tarnawa Wyżna
 476. Rapp Karol - Czortowiec
 477. Rasińska H. - Bohorodyczyn
 478. Reiter Henryk - Tamowica Leśna
 479. Reiter Józef - Tamowica Leśna
 480. Reichert Kazimierz - Paryszcze
 481. Reisenberg Mechl - Oleszków
 482. Reiter Tobiasz - Tamowica Leśna
 483. Rewakowicz M. - Wołosi anka
 484. Rey hr. Ludwik - Pomonięta
 485. Rey hr. Ludwik - Psary
 486. Rey hr. Mikołaj - Doliniany
 487. Rogoszewska Maria - Jakubówka
 488. Romaszkan Jakub - Debesławce
 489. Romaszkan Piotr - Netrebówka
 490. Rosen Sal. - Tarnawa Niżna
 491. Rosochacki Jędrzej - Rosochacz
 492. Rosochacki Moysa- dr Michał - Rudniki
 493. Rostworowski Kazimierz - Ostrów
 494. Roszko Antoni - Piotrów
 495. Rozwadowski Wincenty - Babin
 496. Rozwadowski Wincenty - Słobódka
 497. Rozwadowski Władysław - Dołpotów
 498. Rozwadowskł Jan - Walerszczyzna
 499. Rubel Jak. - Korniów
 500. Rubinstein bracia - Majdan Średni
 501. Rubinstein Rafał - Beniowa
 502. Russocki hr. Andrzej - Lipica Dolna
 503. Russocki hr. Zygmunt - Krzyworównia
 504. Rylski Adam - Czamołoźce
 505. Salomon Nestor - Komami ki
 506. Sawczyn Stefan - Horeszków
 507. Sąkowski Eugeniusz - Starunia
 508. Schaechtaer A. - Zwierzyniec
 509. Schieber Leiz - Żupanie
 510. Schlechter Abr. Berl - Cucułowce
 511. Schneider Jan - Nowy Dwór
 512. Schnirch Rudolf - Widyniów
 513. Schoenborn hr. F. - Lachowce
 514. Schoenborn hr. Kat. - Przerośl
 515. Schreiber Akiba - Fitków
 516. Seeman Leib - Tejsarów
 517. Seidman W. - Stańkowce
 518. Seiman Herman - Lisiatycze
 519. Sielski dr Feliks - Witwica
 520. Sigmund J. - Wojniłów
 521. Silber A. - Stara Gorzelnia
 522. Simon Aleksander - Balicze Podgórne
 523. Simon Edgar - Burzan
 524. Simon Tadeusz - Balicze Podróżne
 525. Skierski F. - Meducha
 526. Smoleński Roman - Cwitowa
 527. Sobota Zdzisław - Podhorki
 528. Sokołowski Noe - Obertyn
 529. Stawińska Olga - Wodniki
 530. Stadion hr. F. - Bohorodczany Stare
 531. Stadion hr. F. - Gra bo wiec
 532. Stadion hr. F. - Hniżdki
 533. Stadion hr. F. - Horocholina
 534. Stadion hr. F. - Pochówka
 535. Stadion hr. F. - Saseniówka
 536. Stadion hr. F. - Zamczysko
 537. Stadler E. i M. - Bohorodyczyn
 538. Standigel A. - Daleszowa
 539. Starzeńska hr. Helena - Jahłusz
 540. Starzeńska hr. Helena - Podkamień
 541. Starzyński hr. Leopold - Fraga
 542. Stefanus Witold - Czernica
 543. Sternhall Gerschon
 544. Stoklass Stanisław - Wołosów
 545. Strawińska Olga - Łany
 546. Stroiński Stanisław - Sianki
 547. Stroński Konrad - Kawsko
 548. Strzelbicki Antoni - Wołowa
 549. Strzelecki Tadeusz - Kończaki Nowe
 550. Subrynowicz Kazimierz - Horodków
 551. Suchy Michał - Stulsko
 552. Suchyj Michał - Hanowce
 553. Sussman Adolf - Majdan
 554. Sussmar Adolf - Bednarów
 555. Szaszkiewicz Zdzisław - Woronów
 556. Szczepański Piotr - Okniany
 557. Szczurowski Kazimierz - Dryszczów
 558. Szeparowicz Jan - Kołodziejówka
 559. Szklar P. - Brzezina
 560. Szlachetka Elżbieta - Dniestrzyk Dubowy
 561. Szleifer Hersch - Wyspa
 562. Szpierer Berl - Czerniatyn
 563. Szusko Mikołaj - Chaszczowanie
 564. Szymanowska Henryka - Żukocin
 565. Ta tarczuch Eugenia - Kornicz
 566. Tarnawski Leon - Pistyń
 567. Tatarczuch Eugenia - Kropiwiszcze
 568. Tenenblatt F. - Dżurków1
 569. Teodorowicz Antoni - Żuków
 570. Teodorowicz Bronisław - Rusów
 571. Teodorowicz J. - Niezwiska
 572. Teodorowicz Tadeusz - Potoczek
 573. Terłecki Mikołaj - Krechowice
 574. Thullie Józefa Wer. - Korolówka
 575. Tisch T. - Dżurków
 576. Tomin - Łomna
 577. Torosiewicz Klem. - Łuczyńce
 578. Torosiewicz Klemens - Putiatyńce
 579. Trzcińska Zofia - Stańków
 580. Turkiewicz Jan - Podmichałowce
 581. Tustanowski Jul. - Zagórze Knihynickie
 582. Tustanowski Stefan - Oskrzesińce
 583. Tyszownicki Jak. - Dołhołuka
 584. Ujejski Adam - Tomaszowce
 585. Ujejski H. - Dąbrowa
 586. Unger Blima - Dobrowlany
 587. Urbańska Stefania - Antonówka
 588. Urbańska Stefania - Niżniów
 589. Vannrowa Bożena - Wołosów
 590. Viktorius Stanisław - Wierz bowce
 591. Warek Wojciech - Siemakowce
 592. Wartanowicz Antoni - Jasienów Polny
 593. Wartarasiewicz Aleksander - Błonie
 594. Wasylkiewicz Mir. - Zabereże
 595. Wczelik Klemens - Honoratówka
 596. Wehrstein Jan - Dobrowlany
 597. Weifeld Feiga - Swaryczów
 598. Wielowieyski Henryk - Władypole
 599. Wielowieyski Jan - Olejowa-Korolówka
 600. Wiśniewski Ludwik - Horyhlady
 601. Wiśniewski B. - Zahajpol
 602. Wittek Józef - Jabłonka Niżna
 603. Wojakowska Tekla - Stasiowa Wola
 604. Wołkowicki Stanisław - Dydiowa
 605. Wołkowicki Stanisław - Łokieć
 606. Wołoszczuk Mikołaj - Moskalówka
 607. Zadurowicz Kajetan - Chlebiczyn Polny
 608. Zakrzewski Ignacy - Czołhany
 609. Zakrzewski Ignacy - Wysoczanka
 610. Zaleska Jadwiga - Józefówka
 611. Ząbecki Tadeusz - Podbórze
 612. Zdańska Bronisława - Ostrowiec
 613. Zimand E. - Słobódka Leśna
 614. Zimand Eliasz - Dobrowódka
 615. Ziołecki Walenty - Hryniowce
 616. Złowocka Helena - Isaków
 617. Zobniow Paweł - Bełejów
 618. Żerygiewicz Jan - Siemakowce
 619. Życzyńska Zofia - Sarnki Górne
Kontakt
2204898 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net