Stanisławów

Skrócony wyciąg z księgi adresowej rok 1929

"Informator Miasta Stanisławowa" rok I 

Miasto wojewódzkie, z przedmieściem Knihinin, 250 m.n.p.m., siedziba sądu powiatowego i sądu okręgowego. Sąd apelacyjny Lwów, 60.000 mieszkańców, linie kolejowe: Lwów - Woronienka, Stanisławów - Stryj, Stanisławów - Czortków, Stanisławów- Kołomyja. w 1925 roku włączono do miasta gminy podmiejskie Knihinin - miasto, Knihinin-kolonia i części gmin wiejskich: Uhorniki, Mykietyńce, Opryszkowce, Zagwozdz i Pasieczna . Dzieli się na dzielnice: Śródmieście, I. Halickie, II. Lysieckie, III. Tyśmienickie, IV. Zabłotowskie, V. Górka, VI. Knihinin, VII. Pasieczańskie, VIII. Belweder, IX. Zagwóżdzieckie, X. Krechowieckie, XI. Opryszowieckie, XII. XIII. Kolonia, XIV. Mykietynieckie, XV. Uhornickie. Powierzchnia miasta wynosi 2.227 ha Stanisławów, jako stolica województwa jest trzecim miastem w Małopolsce.
Wojewodowie województwa stanisławowskiego
1. Jurystowski Edmund : 21.X.1921 - 18.VIII.1925
2. Des Loges Aleksander : 18.VIII.1925 - 30.X.1926
3. Korsak Władysław : 18.XII.1926 - 12.IX.1927
4. Morawski Aleksander : 28.X. 1927 - 23.X.1928
5. Nakoniecznikow-Klukowski Bronisław płk. : 30.X. 1928 - 29.VIII. 1930
6. Jagodziński Zygmunt : 11.IX. 1930 - 11.II. 1936
7. Sawicki Jan : 23.VI. 1936 - 24.IX.1936
8. Pasławski Stefan gen. : 24.IX. 1936 - 1939
Utworzenie województw wschodnich postanowiono na mocy ustawy z dnia 24 lutego 1921 r. Dz. U. poz. 93 - Uprzednio działały 3 okręgi administracyjne z naczeknikami okregów na czele. Podstawa prawna z 18 listopada 1920 r. Dz U. poz. 760. -
Władze i urzędy państwowe i samorządowe:
Policja:
Wojewoda: płk Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski; wice. Antoni Koncowicz Starosta : Stanisław Cisło Burmistrz: Wacław Chowaniec Dyr. szpitalnictwa: Dr Adam Lachmund Gazownia miejska: dyrektor inż. Kar. Broyner Rzeźnia miejska: dyr. Ad. Gorecki Straż ogniowa zawodowa: Komendant Stan. Voelpel Wojewódzka Kom Pol. Państwowej ,Kamińskiego 4 : Kom Woj. insp. dr Torwiński, zastęp. podinsp. Alojzy Buczowski; Komenda Pow. P.P. Kamińskiego 4: kom Jan Petri
Władze wojskowe:
Formacje stacjonowane w Stanisławowie:
Kościoły i szkoły:
Szkolnictwo:
Instytucje:
Prasa:
Władze duchowne:
Banki:
Szpitale:
Sanatoria:
18 burs i ochronek
Park miejski
Związki zawodowe i stowarzyszenia:
Przemysł:

Opracował: Rajmund Piżanowski
Na podstawie:
  1. A. Szarłowski "Stanisławów i powiat stanisławowski" str . 197-198, 161-164
  2. Kamil Barański "Przeminęli, zagończycy, chliborobi, chasydzi" str. 140
  3. I. Kopczak "Dynamika Ta ekonomiczna struktura naselenia Ivano-Frankiwska (1857 - 1986)" str. 71-73.
Kontakt
2204890 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net