Letnisko "ZOSINEK"

Zarząd Dóbr Pacyków w Olesiowie, poczta i kolej Stanisławów tel. 124

Zarząd dóbr Pacyków, należących do Aleksandra Lewickiego, przemysłowca, posiadającego między innymi znaną fabrykę fajansów - mającego swą kancelarię we Lwowie plac Mariacki 10, ll piętro telefon 786 - rozpoczął na mocy zezwolenia urzędu ziemskiego parcelację gruntów i założył w okolicy Stanisławowa letnisko "OLESIÓW". Po zamknięciu parcelacji w Olesiowie przystąpiono do dalszej parcelacji gruntów o obszarze około 2000 morgów z przeznaczeniem na sąsiednie letnisko pod nazwą "ZOSINEK", oddalony od Olesiowa około 2 km, zaś od Stanisławowa około 9 km. Parcelacja w Olesiowie poszła dość szybko a to dlatego, że warunki nabywania parcel umożliwiały najszerszym sferom wzięcie udziału w parcelacji Olesiowa i dzięki temu zostało tam w ciągu tych kilku lat sprzedanych przeszło 4.000 działek. Zarząd dóbr nie zadowolił się jednak rozprzedaniem ziemi, lecz otoczył Olesiów należytą opieką. Przeprowadził konieczne inwestycje jak wybudowanie dróg głównych, wiercenie studzien, założenie parków, placów zabawowych, pobudowanie odpowiednich lokali rozrywkowych (dużej restauracji wraz z salą zabawową o przestrzeni 360 m2), rozpoczął zakładanie chodników itp. Pomimo, że Olesiów leży nad rzeką Bystrzycą i Posieczanką, to jednak dla wygody publiczności urządził odpowiednie stawy, aby umożliwić letnikom i stałym mieszkańcom kąpiele i plażowanie w samym Olesiowie. Zarząd dóbr Pacyków przeprowadził również odpowiednie wiercenia w poszukiwaniu źródeł mineralnych. Dowiercono się na głębokości 80m do źródła solno-jodowo-bromowego. Źródło to nazwano "ZDROJEM JAKUBA" .
Analizy chemików dr Fiszbacha i inż. Manheima ze Stanisławowa oraz radcy Walerego Włodzimierskiego ze Lwowa wykazały, że "Zdrój Jakuba" ma około 20% soli mineralnych, jodu 35 mg, bromu 12 mg. Znany prof. dr Sabarowski z Uniwersytetu Lwowskiego wydał tzw. orzeczenie następującej treści: "Zdrój Jakuba" ze względu na duże zawartości mineralne, a w szczególności zawartości jodu, odpowiada podobnym źródłom w Iwoniczu. Soli zaś ma dwukrotnie więcej i dlatego stwierdził, iż zdrój w Olesiowie nadaje się do celów leczniczych tak kąpieli jak i inhalacji". Wedle zaś objaśnienia dr Fiszbacha "Zdrój Jakuba" w Olesiowie pod względem zawartości jodu, jest na drugim miejscu w Europie. Na tej podstawie Zarząd dóbr zgłosił te dane w urzędzie zdrowia w magistracie W Stanisławowie. Po uzyskaniu odpowiedniej koncesji przystąpiono do budowy łazienek i inhalatorium, aby w ten sposób zamienić letnisko Olesiów na zdrojowisko. Zarząd dóbr dodatkowo wyjaśnił, że na terenie Olesiowa znajduje się źródło siarczane, aktualnie w trakcie wiercenia. W lasach pacykowskich natrafiono na pokłady bardzo dobrej borowiny co będzie dostarczało kąpiele solno-bromowe, siarczane i borowinowe. A ponieważ Olesiów leży zaledwie 7 km od Stanisławowa, zatem zakład leczniczy będzie mógł być otwarty cały rok.
Kliknij aby powiekszyć
Mapa okolicy
Letnisko "ZOSINEK" położone jest wśród lasów rządowych i prywatnych w bardzo pięknej podgórskiej okolicy, na wysokości 400 metrów npm o obszarze 2000 morgów przez które przepływają rzeczki Bukwica, Jamnica i Czarna. Od Olesiowa "ZOSINEK" oddalony jest zaledwie 2 km, dlatego turyści mogą korzystać z kąpieli leczniczych w Olesiowie. Na dworcu w Stanisławowie w każdej chwili do dyspozycji dorożki i auta. Droga ze Stanisławowa do Olesiowa prowadziła ulicą Kazimierzowską w kierunku Bohorodczan i tuż przy posterunku policji państwowej, w Krechowcach należało skręcić w prawo w kierunku rzeki Bystrzycy. Bliskość miasta Stanisławowa oraz łatwe połączenie komunikacyjne, zapewniały mieszkańcom Olesiowa i Zosinka możliwość korzystania z poczty, telegrafu, telefonu, opieki lekarskiej, restauracji. Komisariat Policji i Szkoła Powszechna znajdowały się w Olesiowie. Były to pierwsze najbliższe miastu ośrodki letniskowe.
Opracowanie: Rajmund Piżanowski
Na podstawie:
"Kurier Stanisławowski" Rocznik 1937 i 1938 
Kontakt
2183574 odwiedziny od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net