Czasopismo II Gimnazjum w Stanisławowie

Czasopismo „Nasza Myśl” jak już widać w samym tytule wydawane było przez młodzież Drugiego Gimnazjum. Rozpoczęto wydawać w roku 1922, był to miesięcznik, którego nabyć można było w czytelni uczniów II Gimnazjum przy ul. Kazimierzowskiej 1.20. W tym też budynku znajdowała się redakcja – administracja „Naszej Myśli”. Drukowano w drukarni Leona Dankiewicza w Stanisławowie przy ul. Lipowej 5.
Kupujcie, czytajcie i popierajcie jedyne w swoim rodzaju kresowe czasopismo polskiej młodzieży szkół średnich Nasza Myśl
Poniżej przedruk strony tytułowej „Naszej Myśli” nr 8, Rok 2 str. 10.
Myśl
"Od Redakcji"
"z początkiem nowego; roku szkolnego postanowiliśmy nadal wydawać nasza gazetkę. Chociaż dotychczasowa Redakcja musiała zwalczać niezliczone trudności, nie odstrasza nas to od dalszego wydawania miesięcznika, choć z początku w małej ilości. Spodziewamy się, że w tym roku nasze pisemko będzie się cieszyło większą poczytnością niż dotychczas, bo przecież ono jest jedynem organem młodzieży na kresach. Dziwne zobojętnienie, co więcej niczem nieuzasadniona niechęć do naszego miesięcznika powinno całkiem zaniknąć, gdyż naszym celem jest, by nietylko młodzież jednego gimnazjum brała udział w naszej pracy, lecz wszystka szkolna młodzież. Apelujemy zatem do ogółu młodzieży o rozszerzanie naszego pisma nietylko obojętnem kupowaniem; lecz także przez nadsyłanie prac i zachęcanie drugich do kupna, bo bez poparcia wszystkiej młodzieży — i to poparcia stałego i trwałego nie będziemy mogli uczynić zadość zaszczytnemu powołaniu, jakiem jest wszelka praca społeczna, gdyż bez stałych przyjaciół żadne pismo istnieć nie może. Z ufnością do naszej młodzieży, której nie zdołały przeszłoroczne zawody zmniejszyć, puszczamy w świat pierwszy numer „Naszej Myśli" z początkiem nowego roku szkolnego z tem przekonaniem, że nasi przyjaciele nie zrobią nam zawodu!"
nadesłał Tadeusz Antoniak
Kontakt
2238538 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net