Wykaz poległych żołnierzy I Dywizji Pancernej pochowanych na terenie Francji, Belgii, Holandii, Niemiec oraz W. Brytanii i pochodzących ze wschodniej Polski.

Każda powiadomiona rodzina to jedna bezdomna mogiła mniej

rejon : Stanisławów, Sarny, Bolechów, Nadwórna

 1. Jabłoński Franciszek 16.01.13 Lysiec w. Stanisławów, F
 2. Horodynski Boguslaw 30.04.21 Kniazie, Śniatyń ostatni adres Kołomyja - majątek Piadyki, D
 3. Kamieński Jerzy 23.04.10 Tywrów Winnica-Rosja Stanisław/Maria Nieweglowska , żonaty-adres Solotwiny, p. Nadworna, w. Stanisławów, B
 4. Gniadek Marian 04.10.24 Stanisławów, D
 5. Komosiński Zbigniew 10.11.21 Stanisławów, F
 6. Krzyżanowski Tadeusz 19.06.20 Józef/ Maria Wiercha, H
 7. Kwiecień Zbigniew 31.07.20 Stanisławów, F
 8. Nowak Bolesław 25.10.25 Markowce k. Otyni, F
 9. Ochman Tadeusz 30.12.10 Stanisławów, D
 10. Rusinko Wladyslaw 06.07.01 Stanisławów, D
 11. Slaski Ludomir 25.12.06 Stanisławów, F
 12. Smolny Kazimierz 06.02.21 Stanisławów, F
 13. Tomczak Józef 19.03.03 Mariampol, F
 14. Bielawski Stanisław 12.01.10 Hrani – Dabrowica p.Sarny, B
 15. Pierzecki Władysław 28.09.19 Kolonia Karczewska p.Sarny, H
 16. Rafalski Kazimierz 07.03.24 Poroda p.Sarny, H
 17. Gondela Stanisław 19.02.19 Lisowica p.Bolechów, W.Bryt.
 18. Jabłoński Stanisław 15.08.09 Dolina, Kolej Lesna 345, Zygmunt/Aniela Lechowicz, D
 19. Kubrycht Marian 21.05.19 Bolechów p. Dolina ul. Cerkiewna 5, Wacław/Maria Pilipczak, D
 20. Sarachman Piotr 24.01.21 Bolechów Jan/Tekla Sadowska, D
 21. Stafij Kazimierz 25.05.16 Bolechów Jan- Karolina Iwanska, F
 22. Rudnicki Jan 16.10.10 Przerosl, p. Nadworna, F
 23. Wawrowicz Władysław 02.10.09 Wolosów p. Nadworna, Michał/MariaKamionka Wielka Kołomyja zam. Hołyn, p.Kałusz, D
 24. Koziolkowski Michal 01.05.19 Zuków p.Horodenka, Antoni/Maria Ciechanowska, siostra Aniela Branska, D
 25. Bielka Jerzy 01.03.19 Rozlucz p. Stanisławów, RAF, B

pow. Przemyslany, Tłumacz

 1. Hramota Jan 02.08.12 Mizyniec p. Przemysl Piotr/Maria Cichon, Siemien Podlaski-Wlodawa, F
 2. Kusznir Mikolaj 13.05.17 Korzelice – Przemyslany Piotr, Paraska, H
 3. Lewkut Józef 01.01.13 Przemyśl, D
 4. Szczepanik Jan, 19.06.08, Stubienko. p. Przemyśl, B
 5. Urbański Wacław 11.09.22 Przemyśl, B
 6. Rodycz Stanisław 07.05.20 Bilka Szlachecka Przemyśl, F
 7. Bialkowski Henryk, 10.07.25, Tlumacz Franciszek/Maria Winiarska, F
 8. Jakubowicz Jan 02.01.21 Jerzany p.Tlumacz ( wyzn.ormiansko-katolickie), F
 9. Lesniak Józef 08.10.23 Polska Wola p, Tłumacz, F
 10. Mieszczanin Stefan 07.01.15 Nizniów Tłumacz, H
 11. Prokopczuk Michał 22.11.18 Horyhlady Tłumacz, H
 12. Zakowicz Stefan 04.06.20 Okniany Tłumacz

rejon Braslaw, Kosów Lacki, Dobromil

 1. Mickiewicz Arkadiusz 13.01.15 Druha p.Braslaw, D
 2. Skurjat Władysław 19.08.19 Borowiki, F
 3. Turonek Eliasz 20.08.12 Kowszelewo p. Braslaw, D
 4. Zielinski Tadeusz 19.03.13 Kosow Lacki, D
 5. Nycz Józef 29.09.20 Tarnawa p. Dobromil Stanisław/Maria Józefczuk ,zam.Lacko, B
 6. Wojciechowski Wladyslaw 12.11.17 Hucisko p. Bóbrka, W.Bryt.

Dane uzyskane ze spisu wydanego przez Instytut gen. Sikorskiego w Londynie (wykaz 1952). Autor strony: www.cmentarze.org – materiały moje stanowią dane otwarte i bardzo proszę o pełne wykorzystanie. Zagadnieniami tymi zajmuje się również historyk ukraiński Oleg Grenczyszyn – adres email: pp@pp.utel.net.ua
Kontakt
2276539 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net