Byłam naocznym świadkiem

W nr 31 TP z 3 VIII br. ukazał się artykuł p. Leszka Wierzejskiego pt. „Krwawe dni Stanisławowa". Podane w nim fakty są prawdziwe, ale nie wyczerpujące. Nie ma najmniejszej nawet wzmianki. o prawie całkowitym wytępieniu żydowskich. współobywateli Stanisławowa, którzy stanowili około połowy jego mieszkańców.
W kilka dni po zajęciu Stanisławowa przez Niemców uwięziono i wymordowano prawie całą inteligencję" żydowską Stanisławowa, jeszcze przed zamknięciem w getcie. Olbrzymią większość żydowskich obywateli spędzono na cmentarz żydowski, gdzie większość ich rozstrzelano i pochowano w rowach przez nich samych na rozkaz hitlerowców wykopanych.
Po zamknięciu Żydów w getcie wymordowano prawie całą pozostałą ludność żydowską w licznych akcjach przeprowadzonych w getcie. Z tego pogromu uratowały się tylko nieliczne jednostki.
Byłam naocznym świadkiem wymienionych zdarzeń.
Dr Aniela Wolańska (Helpera)
Kontakt
2238571 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net