Wydawnictwa

Cracovia Leopolis

Cracovia Leopolis

Czasopismo Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Wybrane artykuły dotyczące Stanisławowa:


Okładka

Tadeusz Kamiński - Tajemnica Czarnego Lasu

+ Lista pomordowanych ofiar
Wprawdzie świadkowie podają różne nazwy miejscowości, koło których rozstrzeliwano więźniów, to nic ma w tym żadnej sprzeczności. Wszystko wskazuje na to, że miejsce kaźni znajdowało się w lesie, wokół którego znajdowały się cztery wsie, idąc (…) Więcej...


Przewodnik - Stanisławów

Przewodnik miast i związku miast polskich

W widłach rzecznych dwu Bystrzyc, Czarnej i Złotej, wpadających pod Jezupolem do Dniestru, wzniesiony został w roku 1661, przez Jędrzeja Potockiego gród — Stanisławów, jako twierdza pokucka, biorąca od pierwszych dni swego istnienia znaczny udział (…) Więcej...

Huculszczyzna

Huculszczyzna - F. ANTONI OSSENDOWSKI

W r. 1661 założył go  Jędrzej Potocki i zbudował wspaniałą farę z relikwjami świętego Wincentego. Po dziś dzień przechowały się w  podziemiach tego kościoła groby Potockich, a w nawie - posągi mężów i  niewiast (…) Więcej...

Madonny

Madonny Kresowe ze Stanisławowa - T. Kukiz

Stanisławów założony został w połowie XVII w. na gruntach wsi Zabłotów; myśl usytuowania tam warownego grodu powziął hetman polny koronny Stanisław Rewera Potocki (1579-1667 r.), właściciel rozległych dóbr na Pokuciu, a zamiar ten zrealizował jego (…) Więcej...

Przewodnik Po Zabytkach

Ilustrowany Przewodnik Po Zabytkach Kultur. na Ukrainie - J. Tokarski


Okładka

Semper Fidelis


Z Opatówka do dawnego Stanisławowa

Tę trasę przebyłam jako uczestniczka wycieczki zorganizowanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od miejsca urodzenia (9 stycznia 1831 r.) do miejsca śmierci (18 lipca 1887 r.) Agatona Gillera. Od lat intrygowała mnie sprawa: gdzie naprawdę leżą (…) Więcej...
Jadwiga Miluśka

O Stanisławowie jeszcze słów parę

Wyjęte z książki Jana Ostrowskiego „Kresy bliskie i dalekie”
Stanisławów powstał w sposób nieco nietypowy jak na duże miasto - późno i z woli jednego człowieka, a właściwie jednej rodziny. Jego pradzieje sięgają r. 1654, kiedy to hetman Stanisław „Rewera" Potocki zaczął czynić przygotowania (…) Więcej...
Jan R. Ostrowski

Wyjęte z prasy...


Kliknij aby powiekszyć
+

Nieznana korespondencja rodziny Gillerów

Opracowała oraz przypisami i przedmową opatrzyła Pani Jadwiga Miluśka

Okładka

Księga Adresowa Polski 1929 – Stanisławów


Kontakt
2291084 odwiedziny od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net