Alojzy Szarłowski

Alojzy Szarłowski historyk naszego miasta, urodził się 2 grudnia 1845 roku w Żwirgżdyni na Litwie w gubernatorstwie kowieńskim. Do gimnazjum uczęszczał w Kiejdanach i Kownie.
Kliknij aby powiekszyć
W 1863 roku brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym w oddziałach Bolesława Kołyszki na Żmudzi i Feliksa Wysłoucha w powiecie trockim. Podczas walk został raniony 31 maja w potyczce pod Olkienikami. Po przebytej rekonwalescencji, w jednym z okolicznych dworków, powrócił do miasta rodzinnego i wkrótce został aresztowany i osadzony w trockim więzieniu, wraz ze swym ojcem. Po uwolnieniu z więzienia wyjechał do Krakowa, gdzie podjął studia na wydziale filozoficznym. Po ukończeniu studiów przyjechał do Stanisławowa i oczarowany Grodem Rewery, poznawał historię miasta, zbierał dokumenty, wysiadywał w archiwach kościelnych, miejskich i po kilkuletnich studiach oraz badaniach historycznych bardzo sumiennie opracował historię Stanisławowa i powiatu stanisławowskiego.
Po paru latach spędzonych w Stanisławowie opuszcza miasto, wyjeżdża do Krakowa, gdzie podejmuje pracę profesora w III Gimnazjum im. J.III Sobieskiego, zostając jednocześnie radcą tejże szkoły. Zmarł w 1911 i został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Opracował: Rajmund Piżanowski
Kontakt
2226312 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net