Mieczysław Nawrocki

Od 1919 do 1945r. dekorator teatru w Stanisławowie

Aktor, reżyser teatralny, scenograf ur. 10 kwietnia 1900 roku w Knihininie Góra k. Stanisławowa. Studiował w Instytucie Sztuki w Kijowie oraz na wydziale architektury w Grazu. W 1919 został dekoratorem teatru w Stanisławowie. Wkrótce zaczął tu występować jako aktor. Z Teatrem im. Fredry (potem im. Moniuszki) w Stanisławowie był związany do wybuchu wojny. Był współzałożycielem i działaczem Lwowskiego Związku Teatrów i Chórów Ludowych. W czasie wojny pracował w radzieckim wydziale sztuki w Stanisławowie oraz kontynuował twórczość malarską.
Po przyjeździe do Polski, w latach 1945-50 był zastępcą naczelnika Wojewódzkiego Wydziału Kultury w Gdańsku, współorganizatorem powojennego życia artystycznego na terenie Wybrzeża, m. in. prezesem stowarzyszenia "Gdański Zespół Artystyczny", potem aktorem i reżyserem tego zespołu. W 1946 był kierownikiem administracyjnym Teatru Komedia w Gdyni, był też współorganizatorem Studia Muzyczno-Dramatycznego przy Teatrze Wybrzeże, współorganizatorem szkoły baletowej i jej wykładowcą w pierwszych latach działalności. Od roku 1948 do końca życia należał do zespołu Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Zmarł w Gdańsku 4 maja 1968 roku.
Nadesłał: Stanisławowianin Tadeusz Antoniak
Brak źródeł pochodzenia artykułu.
Kontakt
2238615 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net