Początki założenia Żeńskiego Liceum Pedagogicznego

w Stanisławowie

W czerwcu 1935 roku w Teatrze im. Moniuszki odbył się wiec obywatelski zwołany przez Polski Klub Gospodarczy Radnych w sprawie utworzenia w Stanisławowie Państwowego Żeńskiego Liceum Pedagogicznego. Przemówienie wygłosił prezes Polskiego Klubu Gospodarczego Radnych Fiderkiewicz, powołując do prezydium radnych: Weisa, Duszanakową, Jasielską, Kotlarczukową, Pichową, inż. Rożałowskiego, Świętnickiego i  insp. Wiśniewskiego. Prof. Jasiński przedstawił w historycznym zarysie dzieje uczelni pedagogicznych żeńskich w Stanisławowie, wskazując na wielką ofiarność tutejszego społeczeństwa w tym dziele. Podkreślił, że w roku 1893 z inicjatywy ks. Skarbowskiego i profesorów Miazgi, Miziołka, Bryły i Makowskiego społeczeństwo polskie utworzyło pierwszą uczelnię wyższą w Stanisławowie pod nazwą "Wyższy Instytut Naukowo-wychowawczy Żeński im. T. Lenartowicza".
W roku 1902 zakład ten przemieniono na Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie pod dyrekcją ks. Skarbowskiego. W 1909 roku zakupiono przy ulicy Kołłątaja budynek za 36 tyś. koron, następnie w dwa lata później dobudowano dwie realności za 34 tyś. koron i tak kosztem ofiarności tut. społeczeństwa w wysokości ponad 130 tyś. koron powstało pierwsze seminarium żeńskie w Stanisławowie. W roku 1922 budynki seminarium ks. Skarbowskiego oddano na własność Skarbu Państwa z zastrzeżeniem, że w budynkach tych będzie zakład kształcenia nauczycielek Polek. Utworzenie seminarium żeńskiego nie zaspakajało potrzeb miejscowych i trzeba było stworzyć drugi tego typu zakład naukowy.
W roku 1921 z inicjatywy ks. Fr. Fronia założono Prywatne Seminarium Żeńskie im. M. Konopnickiej. Dzięki niestrudzonej pracy ks. Fronia oraz ofiarności społeczeństwa rekrutującego się ze sfer mało zamożnych, w większości z kolejarzy, wybudowano w 1926 r. piękny gmach przy ul. Kamińskiego. Koszt budowy wraz z urządzeniami tej uczelni wyniósł ponad 500 tyś złotych. W roku 1934 gmach Seminarium im. M. Konopnickiej również oddano Skarbowi Państwa, po uzyskaniu zapewnienia, że uczelnia będzie służyła wychowaniu i kształceniu nauczycielek. Seminarium ks. Skarbowskiego w okresie swego istnienia wykształciło 1424 nauczycielek, zaś Seminarium im. M. Kopnopnickiej w okresie 13 lat wykształciło 315 nauczycielek. Na tym wiecu podkreślono, że sprawa utworzenia Liceum Pedagogicznego Żeńskiego w Stanisławowie była na owe czasy bardzo ważna i że przemawiają za tym względy gospodarcze, oraz względy narodowo-kulturalne. Zwrócono się pisemnie z wnioskiem do Ministerstwa, poprzez Kuratorium we Lwowie, o wyrażenie zgody na założenie Liceum Pedagogicznego w Stanisławowie.
Mat. zebrał i opracował Rajmund Piżanowski
Kontakt
2238457 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net