Początki Teatru w Stanisławowie

Istniejące już od kilku lat towarzystwo muzyczne im. Moniuszki powzięło w roku 1887 myśl wybudowania gmachu teatralnego. Gmina ofiarowała plac pod budowę a Kasa Oszczędności ze swej strony zapewniła materialne poparcie przedsięwziętemu dziełu i po czteroletniej akcji przygotowawczej rozpoczęto 21 maja 1891 roku budowę budynku teatru. Kosztorys opiewał na kwotę 90.000 złr. Budowa postępowała w dość szybkim tempie i już pod koniec roku gmach został wykończony. Pomieścił ośmiuset widzów, obejmował loże, balkon fotelowy i galerię. W lutym 1892 roku dyrektorem stanisławowskiego teatru został Łucjan Kwieciński, znany i świetny, artysta tutejszej sceny, który zobowiązał się wobec Towarzystwa Muzycznego do kontraktowego dawania przedstawień w Stanisławowie przez cztery miesiące, w okresie sześciu lat.
Kliknij aby powiekszyć
Pierwszy budynek teatru
Kliknij aby powiekszyć
Wnętrze teatru
Początkowo Kwieciński nie otrzymywał od miasta żadnej subwencji ,lecz jeszcze płacił stosunkowo wysoki czynsz za salę teatralną i kancelarię. Towarzystwo Kwiecińskich liczyło wówczas 38 osób i  dysponowało bardzo małym funduszem. W dniu 18 kwietnia 1892 roku nastąpiło otwarcie teatru "Ślubami Panieńskimi". Powodzenie pierwszego sezonu było średnie. Do połowy czerwca dał 33 przedstawień. Jedną sztukę powtarzano co najwyżej dwa razy.
Kliknij aby powiekszyć
Plan teatru
W listopadzie tegoż roku powrócił Kwieciński do Stanisławowa z sanatoryjnego leczenia w Krynicy i ponownie zajął się sceną .Repertuar jego obejmował, prócz dzieł Szekspirowskich, także dzieła nowsze jak "Koniec Sodomy" lub "Nasze Anioły" Wołowskiego. Jego wątłe zdrowie, choroba żony i problemy materialne doprowadziły do tego, że w dniu 16 grudnia 1893 r. zrezygnował ze stanowiska dyrektora. Następcą Kwiecińskiego został reżyser sceny krakowskiej Antoniewski. Stanisławowski teatr jeszcze dość długo borykał się z problemem finansowym. Rozkwit teatru przypada dopiero na lata międzywojenne, kiedy to teatr małopolski im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Zuzanny Łozińskiej swą kulturalną działalność narodowo-polską rozwinął z powodzeniem. Utworzony w roku 1933 początkowo pod nazwą Teatru Podolsko-Pokuckiego był teatrem objazdowym w województwie stanisławowskim i tarnopolskim. Od września 1937 rozszerzył objazdy i podzielony został na dwie grupy.
Kliknij aby powiekszyć
Drugi budynek teatru
Do pionierów teatru polskiego w Stanisławowie zaliczyć należy Ludwika Dubickiego, który posiadał własne archiwum ciekawych i rzadkich dokumentów, zapisków i fotografii, jakie można jeszcze odnaleźć w archiwum wiedeńskim. Od roku 1937 istniało w Teatrze im. Moniuszki Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne, którego szefem był Stanisław Kaczmarczyk.
Kliknij aby powiekszyć
inż. LEON KUŹMIŃSKI - prezes teatru im. hr. Fredry
Kliknij aby powiekszyć
Plan teatru
Opracował: Rajmund Piżanowski
Kontakt
2238661 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net