Krajowa Szkoła Stolarska

w Stanisławowie

Jedna z najstarszych szkół stolarskich w Galicji pod nazwą Krajowa Szkoła Stolarska w Stanisławowie została założona w 1884 roku przy tzw. Uzupełniającej Szkole Przemysłowej w Stanisławowie. Powstała ona dużo wcześniej aniżeli podobna szkoła w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Kliknij aby powiekszyć
W roku 1891 została objęta na kraj i zorganizowana jako samoistny „krajowy naukowy warsztat stolarski i tokarski” na mocy przepisów wydanych rozporządzeniem wydziału krajowego z dnia 16 lipca 1891 r. nr. I.27863.
Na mocy późniejszych przepisów wydawanych w drodze rozporządzeń wydziału krajowego szkoła ulegała dalszej reorganizacji i rozbudowie.
Kliknij aby powiekszyć
Początkowo szkoła utrzymywana była przez towarzystwo pedagogiczne wspólnie z zarządem uzupełniającej szkoły wieczorowej. Pierwszego września 1891 roku ówczesny jej dyrektor z polecenia wydziału krajowego odebrał od dawnego zarządu cały majątek szkoły, przeniósł go do nowego wynajętego lokalu przy ul. Sapieżyńskiej 10 tam tę szkołę odpowiednio urządził i rozpoczął naukę. Krajową szkołę stolarską wspomagał znany finansista i filantrop baron Moritz Hirsch.
W roku 1900- 1906 pracowali:
kurat. Jaegermann Józef
Dyr. Merunowicz Eustachy
naucz. rys. Linbard Roman
przod. Terczka Robert
werkmistrz Rygel Józef
rysunki Piskozub Michał
W roku 1904 szkoła została przeniesiona do własnego budynku przy ul. Kilińskiego. Znalazły się tam pomieszczenia na internat w którym przebywało przeszło 40 uczniów. Budynek ten istnieje do dzisiaj,ale zupełnie przebudowany i  dobudowane piętra. Obecnie znajduje się tam siedziba SB.
Rajmund Piżanowski
Kontakt
2238592 odwiedziny od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net