Pierwsza szkoła ewangelicka

w Stanisławowie

Szkoła prywatna z prawem publiczności 4-kl ewangelicka
Naucz. kier Müller Jan
Katech. Zöckler Teodor, dla rel. ewangelickiej
Naucz. Offenberger Ozyasz dla rel. mojżeszowej
Kontakt
2276537 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net