Straż Pożarna

w Stanisławowie

Rys historyczny

Kliknij aby powiekszyć
Kliknij aby powiekszyć
Od wieków na Kresy napadały hordy turecko-tatarskie, które grabiły, niszczyły i paliły miasta, wsie pozostawiając po sobie ruiny i pogorzeliska. Pożarami objęte były dawne miasta: Halicz, Kołomyja, Rogatyń, Tyśmienica, Tłumacz, Sniatyń, które nie ominęły również Grodu Rewery.
Stanisławów nawiedziło kilka dużych pożarów, ale największy pożar nad miastem fortecą rozprzestrzenił się 28 września 1868 roku, dokonując straszliwego spustoszenia w mieście. Wówczas miasto doznało niepowetowanych strat materialnych. (Szczegółowy opis pożaru znajduje się na podstronie "Pożar Stanisławowa"). "Pożar Stanisławowa").
Po tym pożarze rada miejska wydała nowe dość rygorystyczne rozporządzenie:
  1. Zabroniono pokrywania budynków materiałami łatwopalnym i nowe budowle powinny być stawiane z cegły. Za nie przestrzeganie tego winni będą karani.
  2. Zapoczątkowano tworzenie pierwszej regularnej straży pożarnej w ilości 36 ludzi na czele z inspektorem.
Kliknij aby powiekszyć
Pierwszym kierownikiem i organizatorem zawodowego korpusu straży pożarnej był Miulyn. Ostateczne utworzeniem zawodowej straży nastąpiło w 1869 roku. Z początku siedziba straży znajdowała się w budynkach wynajmowanych w pobliżu Placu Mickiewicza, w budynku dawnej dyrekcji kolei. Stamtąd siedziba straży została przeniesiona na Kamińskiego 6. W latach 1924-1928 wybudowano w tym miejscu kompleks budynków przeznaczonych na pomieszczenia dla straży pożarnej. Na wyposażeniu straży było w tym czasie: beczki, drabiny, ręczne pompy na konnych wozach oraz różny drobny niezbędny inwentarz potrzebny przy gaszeniu pożaru.
Kliknij aby powiekszyć
Przegląd Pożarniczy
Kliknij aby powiekszyć
Obiekt Straży Pożarnej (1924-1928)
Kliknij aby powiekszyć
Kurs pożarniczy - Kołomyja 1938
W roku 1887 ukazało się pierwsze polskie pismo pożarnicze "Przewodnik Pożarniczy" pod red.inż. Aleksandra Piotrowskiego, które docierało prawie do wszystkich jednostek Straży Pożarnych. Drukowano w nim przepisy przeciwpożarowe, instrukcje, itp. W Stanisławowie w roku 1895 odbył się nawet VII Zjazd Związku Straży Pożarnych. Podczas pierwszej wojny światowej działalność straży była ograniczona. Dopiero po wojnie straż ogniowa zarówno zawodowa jak i ochotnicza zaczęły w bardzo szybkim tempie rozwijać się. Jeszcze w kwietniu 1915 roku powstało Wszechpolskie Towarzystwo św. Floriana. W 1923 roku we Lwowie utworzono Małopolską Spółkę Ochrony Pożarowej. Organizacją tą kierowali: r. Jurkiewicz, Szeredziński, Robinson - wszyscy pochodzili ze Stanisławowa.
W Stanisławowie została także w 1871 roku złożona ochotnicza straż pożarna. W 1872 roku komendantem straży miejskiej ochotniczej był Rożnowski i Eitner. Była wówczas straż ogniowa miejska i ochotnicza. W niedługim czasie powstał Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicji ,który został zatwierdzony przez c. k. namiestnika 30 września 1875 roku.
W 1910 roku odbyło się 36 ćwiczeń, 186 dyżurów na przedstawieniach teatralnych i cyrkowych. Korpus straż brał udział we wszystkich uroczystościach narodowych. Dnia 26 września 1910 roku odbył się w obecności przedstawicieli władz miejscowych i zaproszonych gości popis w czasie którego rutyna korpusu i sprawność w wykonywaniu ćwiczeń wzbudzały podziw i zasłużone uznanie. Techniczne kierownictwo ćwiczeń spoczywało w rękach fachowego instruktora Karola Ruziczki.Do pomocy miał dwóch instruktorów Oswalda Fałkowskiego i Józefa Witwickiego a kancelarię prowadził Jakób Robinson. Naczelnikiem straży był wówczas Józef Wierzejski. W roku w którym zmarł Seweryn Goszczyński w Ochotniczej Straży ogniowej Muhln był naczelnikiem, Hofman sekretarzem, Chłopicki adiutantem, Winkler strażakiem. Oprócz tych straży istniała także zawodowa kolejowa straż pożarna.
Kliknij aby powiekszyć
Budynek Straży Pożarnej
Kliknij aby powiekszyć
Wozy Straży Pożarnej
Opracował: Rajmund Piżanowski
Osoby które posiadają materiały, dotyczące historii Straży Pożarnej w Stanisławowie proszone są o kontakt z naszą redakcją.
Kontakt
2226339 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net