ZE STANISŁAWOWA NA SOWINIEC

Kazimierz Międzobrodzkii

Każdego 12 maja mija kolejna rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Maj 1935 r. to zarazem początek budowy Jego największego i najważniejszego pomnika: Kopca na Sowińcu w Krakowie. Do 1939 r. złożono tam 3600 urn z ziemią z miejsc walki Polaków o wolność i niepodległość Ojczyzny. Kopiec Marszałka stał się symbolem, który zyskał miano M o g i ł y M o g i ł.
Warto przypomnieć, że wśród tych grudek ziemi uświęconych polską krwią znalazły się także te ze Stanisławowa i z kilku innych miejsc walk II Brygady Legionów. Po wielu latach przerwy, dopiero w 1981 r. wznowiono uroczystości składania ziemi z polskich pobojowisk oraz z terenów kaźni okresu II wojny światowej na Wschodzie i Zachodzie.
W ostatnich 20 latach złożono też w Kopcu Piłsudskiego symboliczne garstki ziemi ze stron stanisławowskich:
Kontakt
2183529 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net