„Drzewo bez korzeni ginie.
Narody, które tracą wiarę w symbole giną,
bo tracą sens istnienia”

Kościół pod wezwaniem św. Józefa

Kliknij aby powiekszyć
Kościół Św. Józefa
W latach 1727, kiedy rozpoczęto budowę murowanego kościoła Trynitarzy to już na przedmieściu tyśmienickim zbudowano drewniany kościół św. Józefa z pomieszczeniem dla zamieszkania prebendarza. W tym też miejscu znajdował się dawny cmentarz zanim założono w roku 1782 nowy jeden z najstarszych cmentarzy w Europie dla wszystkich wyznań chrześcijańskich. Za tym drewnianym kościółkiem św. Józefa zwanym "Prebendą" kończyło się wtedy miasto a po obu stronach drogi Tyśmienickiej było tylko pole. Dopiero po konfederacji barskiej tutaj zbudowali Żydzi trzy zajezdne domy i dlatego początkowo dzielnicę nazwano "Na trzech domach". Przy końcu 1797 kościółek spalił się, resztki zostały rozebrane i  rozplantowane. .Na tym pogorzelisku powstał ogród, należał do tamtejszego pocztowca. W pobliżu stanął hotel, który wybudował Kamiński..
Budowę nowego murowanego kościoła rozpoczęto w 1910 r. potwierdzają to  odpowiednie dokumenty oraz plan kościoła. Ze względu na pierwszą wojnę światową czas ukończenia budowy kościoła wydłużył.Ukończono go w 1920 roku, lecz po 15 latach wymagał gruntownego remontu, dlatego w roku 1935 powołano komitet odnowienia kościoła św. Józefa, który czuwał nad wszystkimi pracami i już na początku 1936 roku remont kościoła został ukończony.
Kliknij aby powiekszyć
Dokument z 1910 r.
Kliknij aby powiekszyć
Dokument z 1910 r.
Kliknij aby powiekszyć
Dokument z 1935 r. (a)
Kliknij aby powiekszyć
Dokument z 1935 r. (b)

Opracował: Rajmund Piżanowski
Kontakt
2238577 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net