Zakład Powiatowy Ochronki Opuszczonych Chłopców

Zakład Powstał staraniem członków stanisławowskiego wydziału powiatowego i został zatwierdzony w 1868 r. rozporządzeniem c. k. namiestnictwa z dnia 21. 04. 1868r. I.23.136.
Celem tejże ochronki było utrzymanie i wychowanie ubogich, zaniedbanych i żebrzących chłopców powiatu stanisławowskiego.
W roku 1900 przebywało 24 chłopców. Majątek zakładowy w realności wynosił 4000 zł. ,zaś w obligacjach 2470 zł.. Zakład utrzymywał się z dochodów procentowych, regularnych datków od członków stowarzyszenia, z organizowanych balów,gier fantowych i  utrzymywał się z własnych środków finansowych. Zakład był pod zarządem sześciu członków wyłonionych z grona całego stowarzyszenia na trzy lata.
Zarząd w 1900 roku:
kurator: Piaskiewicz Józef ks. kan.
przełożony: Seidler Leopold
zast. przełożonego: Górecki Karol i ks. Limanowski Bronisław
kasjer: Terczka Robert
sekretarz: Ostafiński Marian dr  i Jaworski Aleksander
Kontakt
2183629 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net