"Narody tracąc pamięc tracą życie"

Zarząd Koła Związku Peowiaków powiatu Stanisławów

Koło Peowiaków w Stanisławowie zostało założone w 1936 roku .Sekretarzem był Eugeniusz Jaworzyński a prezesem Czesław Hofmokl sędzia sądu okręgowego, który w krótkim czasie po założeniu Koła zginął tragiczna śmiercią skrytobójczą 14 maja 1936 roku. Czesław Hofmokl urodził się 20 lipca 1897 roku, uczęszczał do I-go gimnazjum w Stanisławowie. Kiedy organizowano POW w Stanisławowie został komendantem 1-szej kompanii. Wyznaczony został do zajęcia z bronią w ręku koszar znajdujących się przy ul.3-go Maja i Kamińskiego, następnie szpitala wojskowego i poczty. Prowadził wówczas I i IV kompanie POW.
Zebrał: Rajmund Piżanowski
Kontakt
2238478 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net