"Nikt nie jest w stanie zniszczyć tak trwałej rzeczy jaką jest przenoszona z pokolenia na pokolenie legenda" K.Filipowicz

Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Stanisławowie powstało w 1937 r. i  zostało założone na zebraniu organizacyjnym złożonej z elity umysłowej naszego miasta, które odbyło się 17 marca 1938 roku w Sali Kasyna Polskiego. Zebranie zagaił dr Zieliński, po czym redaktor "Złotego Szlaku" dyr. Mikett złożył imieniem Zarządu krótkie sprawozdanie z dotychczasowych prac Towarzystwa. Poza tym powołano dwie sekcje specjalne a to: prawniczą i higieniczno-lekarską. Siedziba mieściła się przy ul. Grunwaldzkiej nr.11. Przewodniczącym został dr.B.Bugajski a do zarządu weszli dyr. Stanisław Umański, płk. J. Janowski,prof. Józef Zieliński, prof. M. Chudio, Stanisław Hamerski, Stanisław Chowaniec. Funkcje sekretarza pełniła mgr Olga Serednicka. Członków zwyczajnych było 93.
Do rady naukowej weszli dr Wiktor Borkowski, inż. Bolesław Bujalski, prof. Maksymilian Chudio, dr Dominik Czekanowski, dr Łukasz Fudali, mgr Roman Jacyk, dr Michał Kędzior, dr Mieczysław Seydlitz, dr Stanisław Vinzenz, inż. Władysław Walles i dr. Józef Zieliński. Towarzystwo zostawiło po sobie szereg poważnych osiągnięć na odcinku twórczości kulturalnej. Wydawało kwartalnik periodyczny "Złoty Szlak", w którym drukował szereg cennych artykułów, materiałów dotyczących poszczególnych zagadnień naszego podkarpackiego regionu. Pojawienie się tego regionalnego wydawnictwa spotkało się na łamach polskiej prasy fachowej i codziennej z bardzo przychylnym przyjęciem. Poza wydawnictwem "Złotego Szlaku" opisywało wiele prac z przeszłości Stanisławowa. Towarzystwo nawiązywało wiele kontaktów z innymi towarzystwami i organizacjami naukowymi. W Stanisławowie ściśle współpracowali ze Związkiem Artystów Plastyków "ORION" oraz Kołem Miłośników Fotografii przy Polskim Towarzystwie Tatrzańskim. Z "Orionem " związana była Róża Fink-Rauchowa, która malowała akwarele związane ze starym Stanisławowem a obrazy wystawiał też Karol Kossak.
Redaktorem był Janusz Miketta, układ graficzny: Jan Szczerbetko. Ukazały się tylko dwa numery.
Zebrał: Rajmund Piżanowski
Kontakt
2291066 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net