"Technicznie żyjemy w epoce atomowej, uczuciowo ciągle w epoce kamiennej" Erich Fromm

Stanisławowski Oddział Związku Ziem Górskich

Związek Ziem Górskich powstał w dniu 30 kwietnia 1938 roku z inicjatywy Zarządu Głównego tegoż Związku. Wielka waga i różnorodność zagadnień jaki miał do rozstrzygnięcia Związek Ziem Górskich stały się powodem,że istniejący dotychczasowy okręg lwowsko-stanisławowski okazał się niewystarczający.
Zarząd Główny Związku Ziem Górskich postanowił podzielić Okręg na dwa oddzielne Oddziały : lwowski i stanisławowski. Na zebranie organizacyjne Oddziału, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Stanisławowie przybył wojewoda gen. Stefan Posławski oraz liczni przedstawiciele związków i instytucji zainteresowanych sprawami gospodarczymi i kulturalnymi tych ziem górskich. Po referacie wice-prezesa związku prof. dr Walerego Goetla zebrani dokonali wyboru zarządu stanisławowskiego Oddziału na czele z dyrektorem Tadeuszem Wojdatem. Związek przystąpił do prac przygotowawczych dla poczynienia w Worochcie koniecznych inwestycji
Zebrał: Rajmund Piżanowski
Kontakt
2238536 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net