Stowarzyszenie Ochrony i wychowania dziewcząt

Im. ”Arcyksiężniczki Zofii Fryderyki” w Stanisławowie

Stowarzyszenie zostało założone staraniem Stowarzyszenia Pań Stanisławowskich w 1856 roku i zatwierdzone rozporządzeniem c. k. namiestnictwa z dnia 25 lipca 1856.Celem stowarzyszenia było: ochrona,utrzymanie i nauka małych dzieci płci żeńskiej ubogich rodziców lub sierot. Zakład był pod opieką Stowarzyszenia Pań.(1900 rok)
Kontakt
2238473 odwiedziny od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net