Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

w Stanisławowowie

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie założone zostało w 1873 roku. Oddział obejmował teren województwa stanisławowskiego. Lokal towarzystwa mieścił się przy ulicy 3-go Maja w gmachu ZKP.
Oddział posiadał sześć kół: w Dolinie, Jaremczy, Kałuszu, Mikuliczynie, Nadwornej i Worochcie.
Do powyższej lakonicznej informacji o działalności Towarzystwa Tatrzańskiego w Stanisławowie otrzymaliśmy od Pana Janusza E-mail, który poniżej zamieszczamy. Jednocześnie informujemy, iż pełniejszy tekst o działalności Towarzystwa Tatrzańskiego w Stanisławowie opublikujemy w pozniejszym terminie.

Serdecznie dziękujemy - Redakcja
Towarzystwo Tatrzańskie w Krakowie powołało swój Oddział w Stanisławowie w roku 1876 - w roku 1892 Oddział został rozwiązany a agendy przekazano Oddziałowi Czarnohorskiemu w Kołomyi (powołany w 1878 roku). Polskie Towarzystwo Tatrzańskie ponownie powołało Oddział w Stanisławowe w 1923 roku - działał do września 1939 roku.
Kontakt
2226341 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net