Stanisławowski Fundusz Inwalidów

Fundusz ten powstał z byłego stowarzyszenia dam dobroczynności w Stanisławowie. Kiedy stowarzyszenie stanisławowskich Dam miało ulec rozwiązaniu Panie utworzyły na podstawie przyzwolenia c.k. namiestnictwa z dnia 6 stycznia 1855 r. nr. I.110 „Stanisławowski Fundusz Inwalidów”.
Celem tego funduszu było wspieranie inwalidów podoficerów i szeregowców z gminy miasta Stanisławowa jednorazowym zasiłkiem. Wybierany zarząd funduszu należał do starosty powiatowego.
Oprócz tego istniał jeszcze jeden tzw. „stanisławowski fundusz inwalidów”,który utworzony był ze składek mieszkańców byłego obwodu stanisławowskiego na podstawie zezwolenia c.k. Guberniom z dnia 30 czerwca 1852 roku I.24.997.
Celem było wspieranie żołnierzy stanisławowskiego obwodu, podoficerów i szeregowców, którzy czy to na wojnach czy też w wyniku innych działań w czasie służby bez własnej winy zostali kalekami lub niezdolnymi do pracy.
Ich zarząd też należał do starosty powiatowego.
Kontakt
2183569 odwiedzin od 5 stycznia 2004 roku
Google Search

WWW stanislawow.net